NAW Gegevens


Wat zijn NAW Gegevens?

NAW staat voor Naam, Adres en Woonplaats. NAW gegevens worden vaak opgeslagen in adressenbestanden en klantenbestanden. Een gemeente heefte een reeks NAW gegevens haar burgers. Ditzelfde geldt voor een kamer van koophandel die een volledig adressenbestand heeft van alle ingeschreven ondernemingen. U kunt bij diverse ondernemingen NAW gegevens kopen (waaronder de KVK) om marketing te bedrijven. Als u een adressenbestand (NAW) bij de KVK aanvraagd, krijgt u een adressenbestand toegespitst op bepaalde kenmerken, zoals branche, regio of rechtsvorm. er zijn ook andere partijen in de markt die zich hebben gespecialiseerd in oplossingen voor zakelijke adressenbestanden.

 

Koopt u NAW gegevens (ofwel een adressenbestand) bij een onderneming m.b.t. particulieren, dan kunt u gegevens krijgen die op andere kenmerken zijn toegespitst, zoals inkomen, opleidingsniveau, professie, religie, lifestyle, gebruikers van bepaalde producten en andere kenmerken.

Ga nu naar de pagina NAW gegevens voorbeeld voor een voorbeeld van een adressenbestand.